top of page
plide1.jpg

Eisen aan de dakconstructie

  • Het zogenaamde dakbeschot kan bestaan uit beton, hout sandwichpanelen, metaal (damwand). De constructie dient berekend te zijn op de aanwending van dakbegroeiing. De minimaal benodigde dakbelasting wordt bij elk systeem vermeld.

  • Bij aanwending van de zogenaamde dakdoosconstructie is het een absolute noodzaak dat er een volledig sluitende dampremmende laag wordt opgenomen. Anders is het ontstaan van inwendige condensatie het gevolg, met alle nare gevolgen van dien.

bottom of page