top of page
plide1.jpg

Voordelen groendak

 • Warmte-isolatie door aanwezige luchtlaag in totaal systeem

 • Vermindering warmteverliezen door convectie, meer dan 50% in vergelijking met onbegroeide daken

 • Vermindering warmteverlies door reflexie en absorptie vanuit het gebouw

 • ‘s Nachts en in de winter opwarming van het groeisubstraat door wortelademhaling

 • Warmtevorming door dauwwaterverdamping

 • Vermindering warmteverliezen bij vorst door het accumulatievermogen van vochtig substraat

 • Warmteopslagcapaciteit van substraat en vegetatie

 • Geluidsdemping 4 db bij 20 cm dikte en 40 db bij 12 cm dikte

 • Luchtverbeterende werking door binding van stof etc. door vegetatie van 20%

 • Verkoelende werking bij sterke zonnestraling

 • Vermindering van thermiek boven het dakvlak, waardoor er vrijwel geen stofopdwarreling plaatsvindt

 • Hemelwaterbuffer en filtrerende werking hierop

 • Bescherming van de dakhuid, o.a. tegen ultraviolette straling, temperatuurschommelingen en mechanische beschadigingen

 • Vorming van natuurlijke aromatische geuren

 • Onderhoudsarm

 • Verbetering van microklimaat

 • Onbeperkte levensduur

 • Bescherming tegen smog

 • Bieden van vervangende levensruimte voor plant, dier en mens

 • Systeem in eigen beheer aan te leggen, zowel op bestaand dak als ook bij nieuwbouw

 • Levering mogelijk incl. prefab wortelvaste dakbedekking

 • Nadruk op natuurlijke- en milieuvriendelijke materialen

 • Ook toepasbaar op hellende daken tot een hellingshoek van globaal 70°

bottom of page