top of page
plide1.jpg

Stappenplan EASYGROEN systeem voor plat dak en hellend t/m 25*

  1. Verleggen van de LDPE. wortelwerende folie ( indien dakbedekking niet wortelvast is ).

  2. Plaatsen van het EKODRAIN rooster t.p.v. de afvoer en na het plaatsen van de drainageslang afdekken met een tegel.

  3. Verleggen van drainageslang in de dakvoet en deze op het rooster aansluiten. Hiervoor dient de bovenste verbindingsstrook van één vakje verwijderd te worden. Slang kan dan van bovenaf er zo worden ingeschoven.

  4. Verleggen van het drainage/waterbuffervlies.

  5. Plaatsen van de EASYGROEN cassettes. Beginnen tegen de drainageslang aan. Blijven er gezien de maatvoering van het dakvlak nog open ruimtes over dan kunnen die met passtukken worden opgevuld. Hiervoor een cassette op de kop leegkiepen in een lege bak. Er kunnen dan gemakkelijk passtukken vanaf gescheurd worden.

  6. Langs de zijkanten van de cassettes en bovenop de drainageslang aanbrengen van een grind/basalt ballast als opsluiting van de begroeiing.

  7. Indien nodig de complete opbouw verzadigen met water.

bottom of page