top of page
plide1.jpg

Onderhoud groendaken

Na het aanwortelen van de vegetatie kan bij de extensieve systemen worden volstaan met een bescheiden onderhoud. Te denken valt aan het verwijderen van ongewenste begroeiing als onkruid. Het is belangrijk om minimaal tweemaal per jaar een organische bemesting toe te passen. Normaliter wordt dit jaarlijks in maart en nogmaals eind juli aangewend. Dit om de bloei en de groei van de Sedum optimaal te houden.

Bij toepassing van het SIMPLEXGROEN systeem dient bij extreem droog weer de complete opbouw te worden verzadigd met water. Dan is er weer een buffer aanwezig voor globaal 14 dagen.

bottom of page