top of page
plide1.jpg

Stappenplan Easy systeem

Stappenplan Easy systeem voor plat dak en hellend t/m 25*

 1. Verleggen van de LDPE. wortelwerende folie ( indien dakbedekking niet wortelvast is ).

 2. Plaatsen van het EKODRAIN rooster t.p.v. de afvoer en na het plaatsen van de drainageslang afdekken met een tegel.

 3. Verleggen van drainageslang in de dakvoet en deze op het rooster aansluiten. Hiervoor dient de bovenste verbindingsstrook van één vakje verwijderd te worden. Slang kan dan van bovenaf er zo worden ingeschoven.

 4. Verleggen van het drainagevlies.

 5. Plaatsen van de EASYGROEN cassettes. Beginnen tegen de drainageslang aan. Gezien de maatvoering van het dakvlak zullen er nog open ruimtes over blijven. Deze kunnen met passtukken worden opgevuld. Hiervoor een cassette op de kop leegkiepen in een lege bak. Er kunnen dan gemakkelijk passtukken vanaf gescheurd worden.

 6. Langs de zijkanten van de cassettes en bovenop de drainageslang aanbrengen van een grindballast als opsluiting van de begroeiing.

 7. Indien nodig de complete opbouw verzadigen met water.

 

Stappenplan Easy syteem, voor hellend dak vanaf 25*

 1. Verleggen van het EPDM. membraan ( indien dakbedekking niet wortelvast is ).

 2. Verleggen van drainageslang in de dakvoet.

 3. Plaatsen van tegels op XPS. stroken, t.p.v. de dakvoet.

 4. Tussen de tegels en de opstand tegeldragers plaatsen.

 5. Verleggen van het drainage/waterbuffervlies. Bij een naad een overlap aanhouden van globaal 10 cm.

 6. Plaatsen van de EASYGROEN cassettes. Beginnen tegen de drainageslang aan. Gezien de maatvoering van het dakvlak zullen er nog open ruimtes over blijven. Deze kunnen met passtukken worden opgevuld. Hiervoor een cassette op de kop leegkiepen in een lege bak. Er kunnen dan gemakkelijk passtukken vanaf gescheurd worden.

 7. Indien nodig de complete opbouw verzadigen met water.

bottom of page