top of page
plide1.jpg

Stappenplan EASYGROEN systeem, voor hellend dak vanaf 25*

  1. Verleggen van het EPDM. membraan ( indien dakbedekking niet wortelvast is ).

  2. Verleggen van drainageslang in de dakvoet.

  3. Plaatsen van tegels op XPS. stroken, t.p.v. de dakvoet. Tussen de tegels en de opstand tegeldragers plaatsen.

  4. Verleggen van het drainage/waterbuffervlies. Bij een naad een overlap aanhouden van globaal 10 cm.

  5. Plaatsen van de EASYGROEN cassettes. Beginnen tegen de tegels aan. Blijven er gezien de maatvoering van het dakvlak nog open ruimtes over dan kunnen die met passtukken worden opgevuld. Hiervoor een cassette op de kop leegkiepen in een lege bak. Er kunnen dan gemakkelijk passtukken vanaf gescheurd worden.

  6. Indien nodig de complete opbouw verzadigen met water.

bottom of page